הוראות הרכבה מנגנון לשולחן עבודה משולב מיטה מתקפלת 900X2000

Zusammenbauen Put them together

3 Hauptteile anordnen Assemble the 3 main parts

1

2

HDE 02/2015 732.22.270

Matratze an ihren Platz legen. Put the mattress in its place.

3

2/18

Made with FlippingBook Digital Publishing Software