פורניר טבעי LEGNOQUTTRO

פורניר אגוז טבעי, אלון טבעי,אקליפטוס,אשה טבעי, טוליפייר טבעי, טגניקה פרייס טבעי, עין הציפור טבעי, קוטו טבעי, לטי וסוקופירה

לוחות פורניר טבעי מגוון

LE-NOCECANALETTO מק"ט:

פורניר אגוז טבעי

NOCECANALETTO 97

NOCECANALETTO 91

NOCECANALETTO 121

NOCECANALETTO 86

LE-ROVERE מק"ט:

פורניר אלון טבעי

ROVERE 45

ROVERE 2227

ROVERE 14

ROVERE NERO

ROVERE 15

ROVERE 12

ROVERE 146

LE-EUCALIPTUS מק"ט:

פורניר אקליפטוס

EUCALIPTO 64

EUCALIPTO 21

EUCALIPTO 26

EUCALIPTO 86

LE-FRASSINO מק"ט:

פורניר אשה טבעי

FRASSINO NERO

FRASSINO 170

FRASSINO 2543

FRASSINO 63

FRASSINO 2544

FRASSINO 200

FRASSINO 2541

FRASSINO 80

FRASSINO ARTICO

פורניר טוליפייר טבעי

LE-TULIPIER מק"ט:

TOULIPIER 1026

TOULIPIER 277

TOULIPIER 1573

TOULIPIER NERO

TOULIPIER ARTICO

TOULIPIER 875

TOULIPIER 835

LE-TANGANIKAFRISE מק"ט:

פורניר טנגניקה פרייס טבעי

TANGANIKAFRISE 330

TANGANIKAFRISE 332

TANGANIKAFRISE 232

TANGANIKA NERO

TANGANIKAFRISE 182

TANGANIKAFRISE ARTICO

LE-ERABLE מק"ט:

פורניר עין הציפור טבעי

ERABLE 622

ERABLE 1026

ERABLE 1573

ERABLE NERO

ERABLE 1275

ERABLE 1309

ERABLE 1419

ERABLE 1480

ERABLE ARTICO

ERABLE 1068

פורניר קוטו טבעי

LE-KOTO מק"ט:

KOTO 165

KOTO 96

KOTO 177

KOTO 110

KOTO NERO

KOTO ARTICO

LE-LATI מק"ט:

פורניר לטי טבעי

LATI 4

LATI 90

LATI 114

LATI 81

LATI 60

LE-SUCUPIRA מק"ט:

פורניר סוקופירה טבעי

SUCUPIRA 1

לצפייה QR

03-5136100 : משרד | 9976500 מיקוד 398 . משרדי הנהלה ואולם תצוגה ראשי: מבוא חורון ת.ד materials.hgt.co.il אתר חומרי גלם: | www.hgt.co.il אתר ח.ג. סחר: | hgisrael@hgt.co.il דוא"ל: | 03-6815308 : פקס

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker