קטלוג מוצרים ח.ג. סחר

מתקנ ים ונשלפים פחים לארונות מטבח

ס"מ 45 אשפית כפולה לדלת HA-3416001 : מק"ט

הוראותהרכבה

L ליטר 16

לדלת ציר

מיכלים 2

ס"מ 45 אשפית לדלת HA-3418001 : מק"ט

הוראותהרכבה

L ליטר 18

1 מיכל

לדלת ציר

ס"מ 30 פח קרגו לדלת HA-3614301 : מק"ט

הוראותהרכבה

L ליטר 45

מסילה בתחתית הארון

מיכלים 2

154

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker